συνήθεις διαδρομές & ξεχωριστοί άνθρωποι

τους ξεχωριστούς ανθρώπους
μην ψάξεις να τους βρεις στα κοινά γούστα
και σε συνήθεις διαδρομές...