12/12 Άγιος Σπυρίδωνας

Άγιος Σπυρίδωνας Ελαφόνησος