Ασπρόμαυρες Φωτογραφίες

η γοητεία της ασπρόμαυρης φωτογραφίας βρίσκεται
στην δυνατότητα να φανταστούμε τα χρώματα που μας
αρέσουν κι έλκουν αντικαθιστώντας νοερά όποιους
απεικόνιζονται με όποιους επιθυμούμε εμείς.

kroupis.blogspot.gr