Ημέρα ΧΩΡΙΣ Αυτοκίνητο

Η 22η Σεπτέμβρη 2010, Ημέρα ΧΩΡΙΣ Αυτοκίνητο μας βρήκε ποδηλατάδα γύρω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης στην Αθήνα.