Φύλακας φρουρός στο Αιγάλεω Όρος

Καραούλι και συνθηματικά στο Αιγάλεω Όρος από την πέρδικα- φύλακα- φρουρό έτσι ώστε το κοπάδι να γεννήσει τα αυγά της αναπαραγωγής με ασφάλεια μέσα στους θάμνους.