κίτρινα ποδήλατα

κίτρινα ποδήλατα στον φάρο στο λιμάνι