Στο να παραβλέπω δεν έχω πείρα... "οι δύο όψεις του Κορυδαλλού"

Η πρώτη φωτογαρφία από τα "Πυροβολεία" προς το "Αθλητικό Κέντρο Σχιστού"...
Τα χιόνια καλύπτουν τα πάντα και δημιουργούν μία ωραία εικόνα...

Η δεύτερη από το "Αθλητικό Κέντρο Σχιστού" προς τα "Πυροβολεία",  όμως τελικά κάτω από τα χιόνια που έλιωσαν όπως οι υποσχέσεις και οι διαβεβαιώσεις υπάρχει μία δημόσια έκταση 115 στρεμμάτων που απαλλοτριώθηκε  με 18.000.000,00 ΕΥΡΩ για να γίνει χωματερή μέσα στην πόλη του Κορυδαλλού και το λεκανοπέδιο Αττικής...
 Οι υπόλοιπες είναι από τη δημόσια έκταση στο "Αθλητικό Κέντρο Σχιστού"...