επιμήκυνση της έκθεσης φωτογραφίας για δύο εβδομάδες

η έκθεση φωτογραφίας "εκεί που γεννήθηκα" θα υποστεί επιμήκυνση και αντί ως σήμερα θα διαρκέσει ως τις 6/11/2011.