Ξύπνησε το ποτάμι της Αττικής

Ποταμός Κηφισσός, 3/2/2011