το μυαλό μπορεί να δει έως την αλήθεια για την οποία παιδεύτηκε

το μυαλό μπορεί να δει έως  την αλήθεια για την οποία παιδεύτηκε