που πας καραβάκι, τέτοιο καιρό;

Λιθαίος ποταμός, Τρίκαλα.