...Αυτός ο μύθος που έντυσε των δύο μας την ζωή Σαν άνοιξη που σώσαμε στον πιο βαρύ χειμώνα....