Άγιες Θάλασσες (Θεοφάνεια)


φωτογραφία: Λιμάνι Πειραιά, Θεοφάνεια 2011


Φωτογραφία: Μαρίνα Ζέας (Πειραιάς) Χειμώνας 2004.