Μονεμβασία: το πορφυρό του Νότου

Στα Νότια του Δήμου Μονεμβασίας, Ακτή στα Βάτικα, μετά την καταιγίδα.