Φόρτωση Ποδηλάτων σε Ι.Χ


Συνέβη: 
«Την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 9:10 το βράδυ σε έλεγχο της Τροχαίας Χανίων, ενημερώθηκα ότι οι ράβδοι συγκράτησης ποδηλάτων τις οποίες έφερα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου μου (με φόρτωση ποδηλάτου) ήταν παράνομες και επικίνδυνες σύμφωνα με το άρ. 82 του ΚΟΚ. Για το λόγο αυτό κρίθηκα παραβάτης και μου επιβλήθηκε πρόστιμο 80 ευρώ.
Έτσι δημοσιεύτηκε το νέο αυτό στο διαδύκτυο. 

Η φόρτωση ποδηλάτου σε οχημά διέπεται από το άρθρο 32 “Φόρτωση οχημάτων” από το Κεφάλαιο Γ΄ “Κανόνες οδικής συμπεριφοράς”του ΚΟΚ κι όχι το άρθρο 82 που αφορά “ειδικές διατάξεις” του κεφαλαίου Η΄ “Τεχνικές προδιαγραφές οχημάτων” του ΚΟΚ.

Συγκεκριμένα για φόρτωση ποδηλάτου σύμφωνα με το άρθρο 32 σε οπίσθια σχάρα, θα πρέπει να μην προεξέχει περισσότερο από 30% του μήκους του αμαξώματος. Αλλά μπορεί και πέραν του 30% του μήκους του αμαξώματος εφόσον κάποιος εφοδιαστεί με σχετική άδεια της κατά τόπον αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας (π.χ. για SMART).

Αν δεν μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό το σημείο προεξοχής να υπάρχει αντανακλαστική πινακίδα 50Χ50cm με άσπρες-κόκκινες αντανακλαστικές γραμμές. Νύχτα, ανανακλαστικό (υπάρχουν στις ρόδες του ποδηλάτου ) και να υπάρχει και κόκκινο φως. Να μην καλύπτονται φώτα, ανανακλαστικά και πινακίδα οχήματος. Φυσικά να είναι ασφαλισμένα σωστά τα ποδήλατα πάνω στην σχάρα.
Το ΑΡΘΡΟ 82 “Ειδικές διατάξεις” στην παράγραφο 4 γράφει: Τα μηχανοκίνητα οχήματα, τα μοτοποδήλατα και τα ρυμουλκούμενα πρέπει ...  να μην φέρουν στο εσωτερικό και εξωτερικό τους μέρος διακοσμητικό ή άλλα αντικείμενα που προεξέχουν και τα οποία είναι δυνατόν να καταστούν επικίνδυνα για τους επιβάτες ή τους λοιπούς χρήστες της οδού.
Και φυσικά είναι κατανοητό πως το άρθρο 82 αφορά ξεκάθαρα τα κατασκευαστικά χαρακτηριστηκά του κάθε οχήματος προκειμένου αυτό να λάβει έγκριση τύπου κι όχι κάτι άλλο.