δύο όψεις

διάλειμμα στον κορυδαλλό, αφιερωμένη στην Παντελή.