η Αρχόντισσα των Κυκλάδων

καμιά ώρα μακριά από την Κίμωλο, με το εργαλείο, και καλό καιρό