κορυδαλλός- κατσουλιέρης - τσούρουλος

Ο κορυδαλλός της Ευρώπης και της Μικράς Ασίας μοιάζει στον σπίνο κι ανήκει στην οικογένεια των τραχήλων. Έχει γλυκιά λαλιά και χαρακτηριστικό κινητό λοφίο. Χώρος του οι άγονες ακαλλιέργητες χέρσες εκτάσεις (ισιώματα). Είναι πουλί που ζει περισσότερο στο έδαφος, από οπουδήποτε αλλού, όπου και φτιάχνει και την φωλιά του. Σήμερα τα πουλιά κορυδαλλοί έχουν εξαλειφθεί από τον Δήμο Κορυδαλλού που φέρει το όνομα τους. Κατά  το παρελθόν τα πουλιά αυτά αφθονούσαν στην περιοχή  αλλά και στις παρυφές του Όρος Αιγάλεω το οποίο κι αυτό ονομαζόταν Όρος Κορυδαλλός.