Άγιος Νικόλαος

Απέναντι από την Ύδρα, κόστα κόστα με εννιάρι γεμάτο...