Λακωνία και Αρχιτεχτονική

Ανακατασκευή οικίας με προσθήκη στα Βάτικα Λακωνίας το 2010.
Αυτά τα σπίτια με την εξαιρετική ανακατασκευή κι όψη ήταν η αφορμή να γνωρίσω την Αρχιτέκτονα Ματίνα Δουμάνη η οποία αναδημιουργεί στον τόπο και τον ομορφαίνει.