το πορτέλο της μονεμβασιάς

Από το πορτέλο της μονεμβασιάς, έξοδος στην θάλασσα