Ο φρουρός της Μονεμβασσιάς

Χειμώνας στο κάστρο...