Πλατεία Ελευθερίας

Το ιστορικό άγαλμα της πλατείας Ελευθερίας.