Σκούρκος και αράχη

Σκούρκος και αράχη σε μία σπάνια μάχη στο Αιγάλεω Όρος. Από κάτω ξερός κορμός Μολόχας. Δεν κερδίζει πάντα ο μεγαλύτερος...