Ο Πειραιάς της Μελίνας

Η μέρα φεύγει, στην ακτή της Μελίνας