αγροτικές εργασίες στην Λακωνία


Τα καλάμια φεύγουν από τα σύνορα στις ελιές και πάνε στα περιβόλια για τ' αμπελοφάσουλα και τις ντομάτες