σαν σήμερα την νύχτα

Σερβία, έντεκα χρόνια πριν...