Άνοιξη στον Πειραιά

Χωρίς λόγια . . . χωρίς το άρωμα των λουλουδιών. Μόνο τα χρώματα ταξιδεύουν . . .